ALV

Algemene leden vergadering 2020

Op 10 juni aanstaande, zal de algemene ledenvergadering van GV Martinus 2020 plaatsvinden. Voor de uitnodiging klik hier! 

Notulen eerdere ALV vergaderingen Martinus

Download hier de notulen van de ALV 2019