Clubhistorie

Clubhistorie

Gymnastiek- en turnvereniging Martinus – 1961-2012

   • Op 1 februari 1961 werd ‘GV-Martinus’ opgericht. Veel mensen zullen de vereniging nog herinneren als De Katholieke Vereniging voor Lichamelijk Vorming ‘St. Martinus’ uit Halsteren. In 1961 werd de gymvereniging in feite voor de derde keer opgericht door de heren Verbraak, Wagtmans en Lint. Technisch adviseur van de vereniging was dhr. Audenaerde en voor de geestelijke adviezen stond rector Luykx garant. 3x is scheepsrecht! In het archief van Martinus zijn oude brieven en foto´s gevonden uit 1928 van een groep turners van de eerste oprichting. In een brief aan de toenmalige trainer werd aangekondigd dat hij maar liefst f 1,- per les zou verdienen. De contributie van de leden bedroeg destijds f 7,50 per jaar en bij het innen daarvan moest de oefenstof van dat jaar voor de leden meegestuurd worden.

   • Op de groepsfoto zitten in het midden kapelaan van Mierlo en heren M. de Boeck, C. Bovee en A. Kommers. Hoogstwaarschijnlijk waren deze heren bestuursleden. In 1934 werd de vereniging bij gebrek aan belangstelling opgeheven. In het archief doken brieven op uit 1941 waarin opnieuw een verzoek tot oprichting gedaan wordt, men wilde het opnieuw proberen. De oorlogsjaren drukten een zwaar stempel op de vereniging. In 1942 wordt vermeld dat er tegenvallende resultaten werden geboekt op wedstrijden door ‘tijdsomstandigheden’ en de vereniging sloot zich aan bij de NAU. Dit keer wist de vereniging het tot 1958 vol te houden. De laatste keer werd Martinus opgericht in 1961 en in 2011 heeft de vereniging het 50-jarig bestaan kunnen vieren!

   • Het waren drukke jaren. Veel besturen traden aan- en af, veel jongeren deden mee aan wedstrijden, dames en herenfitters zaten in de vereniging, kleutergroepen leerden koprollen en recreatieve groepen voor meisjes en jongens groeiden uit tot flinke groepen. Ook werd een website opgericht (www.gv-martinus.nl), er werd topsport bedreven en tot slot werd er een springgroep opgericht.

  • Door deze jaren heen werden er ook veel activiteiten georganiseerd voor en door de leden. Door de damesgroepen werden jarenlang kerststukjes gemaakt, Sinterklaas vermaakte de kleuters, en meegaan op kamp met Martinus was een feest met als hoogtepunt de beroemde playbackshow! Deze tijd werd gekenmerkt door een groei van leden, de bouw van Sporthal de Boulevard, de afbraak van de Bachstraat in Halsteren, een afname van leden en geldgebrek, maar uiteindelijk bleef de vereniging overeind dankzij de niet aflatende inspanningen van bestuursleden om alles in goede banen te leiden. En dat lukte en dit lukt nog steeds. GV-Martinus heeft zowel financieel als bestuurlijk, nu een solide basis, waarop we nog jaren verder kunnen bouwen.