Contributie

Contributie 2019-2020

Onze bestaande leden hebben de keuze om de contributie met een automatische incasso of periodieke overboeking te betalen, zodat wij op tijd de contributie ontvangen en onze vaste lasten van zaalhuur en trainers kunnen betalen. Nieuwe leden zijn verplicht tot het goedkeuren van een automatische incasso.

Maand en kwartaal bedragen bij 1 uur trainen in de week:

Maand

2019-2020

Kwartaal

2019-2020

Kleuters €   9,00 €  27,00
Junior €   10,70 €  32,10
Senior €  12,65 €  37,95

De bondscontributie voor het jaar 2019-2020 bedraagt € 25,20,- en wordt aan het begin van ieder jaar geïnd. Wordt U na 1 juli lid dan wordt 50% van de bondscontributiekosten in rekening gebracht. Daarnaast zijn er kosten voor de wedstrijden indien u zoon of dochter daar aan mee doet.

De kosten zijn:
Per wedstrijd: € 12,50
Per toestel op een toestelfinale: € 5,00

Lid worden:
Iedereen die lid wilt worden kan eerst gebruik maken van de mogelijkheid om kosteloos drie proeflessen mee te turnen. Neem vooraf contact op met de trainer of het secretariaat om te kijken of er plaats is in de betreffende les en wanneer U deel kunt nemen. Na de proeflessen krijgt U een aanmeldingsformulier van de trainer of U kunt het aanmeldingsformulier gebruiken welke U op onze website www.gv-martinus.nl kunt vinden.

Inschrijfgeld:
Bij inschrijving als lid van de vereniging wordt per lid € 12.50 administratiekosten berekend.

Opzegging:
Beëindiging van het lidmaatschap moet schriftelijk worden aangemeld bij de ledenadministratie (Kervinkpolder 27, 4617 ML Bergen op Zoom). U kunt het afmeldingsformulier gebruiken, welke U op onze website www.gv-martinus kunt vinden of via e-mail: info@gv-martinus.nl. De afmelding wordt altijd bevestigd, geen bevestiging ontvangen neem dan contact op met Petra Corstanje, telefoonnummer 0164-238294. Er geldt een opzegtermijn van 1 maand. Opzegging moet binnen één maand, voorafgaande aan een nieuwe maand, plaatsvinden.

Ziekte:
In geval van ziekte, langer durend dan 1 maand, wordt de tijdens de ziekte betaalde contributie over de gehele maanden gerestitueerd, (men dient dus eerst aan de betalingsverplichting te voldoen) mits bij aanvang van de ziekte daarvan melding is gedaan bij de ledenadministratie en de train(st)er. Is men bijvoorbeeld zes weken ziek, dan krijgt men 1 maand contributie gerestitueerd. Desgewenst dient men een doktersattest te overleggen.

Wijzigingen:
Wijzigingen in persoonlijke gegevens kunt U kenbaar maken door een brief te sturen naar ons contactadres of een e-mail te sturen naar info@gv-martinus.nl